Politika zasebnosti ureja zbiranje, hrambo in obdelavo osebnih podatkov, ki jih Sweet Stay Polonca Gašperič s.p. od obiskovalcev spletne strani zbira, ko vnesejo svoje osebne podatke za namen rezervacije oziroma ob vzpostavitvi stika z nami preko kontaktnega spletnega obrazca.

Zbrane podatke bomo varovali v skladu z ZVOP-1, ZVOP-2 (usklajeno z zadnjim drugim branjem april 2018, prilagojeno bo s sprejetjem ZVOP-2) in GDPR.

Identiteta in kontaktni podatki upravljavca

Upravljalec osebnih podatkov v pomenu, kot ga določata Splošna uredba EU o varstvu podatkov in veljavni zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov – GDPR je:

Ime: Sweet Stay, Polonca Gašperič s.p.

Naslov: Cesta na Brdo 2, SI-1000 Ljubljana

Telefon: +386 31 378 515

E-mail: polona@sweetstay-apartments.com

Osebni podatki in namen njihove obdelave

Kadar obiskovalec spletne strani želi opraviti rezervacijo na spletni strani mora v spletni obrazec vnesti ime in priimek, e-poštni naslov, telefonsko številko in državo stalnega prebivališča. Podatki se uporabljajo izključno za namen potrditve rezervacije.

Kadar želi obiskovalec spletne strani z nami vzpostaviti stik preko spletnega kontaktnega obrazca v meniju »Kontakt«, mora v spletni obrazec vnesti ime in e-poštni naslov. Podatki so uporabljeni izključno za namen komuniciranja z obiskovalcem preko elektronske pošte, na obiskovalčevo lastno pobudo.

Ponudniki nastanitvenih dejavnosti smo v Republiki Sloveniji po zakonu obvezani k prijavi gostov in vodenju knjige gostov: (http://evem.gov.si/info/podpogoji/drugiPogoj/14172/prikaziDrugiPogoj/). Ob prihodu gostov je vsak lastnik nastanitvenega obrata (ali od njega pooblaščena oseba) dolžna prijaviti vsako osebo, ki bo bivala v nastanitvenem obratu preko aplikacije eTurizem na spletni strani AJPES-a. Podatki, ki se posredujejo, so ime in priimek, datum rojstva, državljanstvo, spol ter oblika in številka osebnega dokumenta. Ti podatki se hkrati zabeležijo v knjigo gostov, do katere ima upravljalec dostop na spletni strani AJPES-a in jo hkrati hrani v elektronski obliki.

Upravljalec spoštuje vašo zasebnost in je zavezan, da pri zbiranju, hrambi in obdelavi osebnih podatkov ravna skrbno in v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov. Ker obstajajo v spletnem informacijskem sistemu Sweet Stay Apartments določene povezave na druge, zunanje spletne strani, ki niso neposredno vezane na Sweet Stay Apartments, upravljalec ne prevzema nikakršne odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh.

Da bi preprečil nepooblaščen dostop do pridobljenih podatkov ali njihovo razkritje, ohranil natančnost osebnih podatkov in zagotovil njihovo ustrezno rabo, upravljalec uporablja ustrezne tehnične in organizacijske postopke za varovanje podatkov, ki jih zbira. Upravljalec pa ne more popolnoma izključiti morebitne zlorabe podatkov, saj je internet navkljub varnostnim ukrepom in varnostnim komunikacijskim protokolom nepredvidljiv medij.

Soglasje in čas hrambe osebnih podatkov

Posameznik, ki je posredoval svoje osebne podatke v zgoraj naštetih primerih, je s posredovanjem podal svoje jasno in nedvoumno soglasje za hrambo in obdelavo podatkov. Obdelava je na ta način zakonita po členu 6 (1), (a) Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR).

Soglasje za obdelavo osebnih podatkov v primeru rezervacije na spletni strani Sweet Stay Apartments je podano s klikom na gumb »Rezervirajte zdaj«. Pridobljeni podatki se v primeru potrditve rezervacije hranijo do datuma odhoda.

Soglasje za obdelavo osebnih podatkov v primeru, ko posameznik vzpostavi stik z nami preko spletnega obrazca v meniju »Kontakt«, je podano s potrditvijo na gumb »Pošlji«. Pridobljeni podatki se v tem primeru hranijo v času komunikacije s posameznikom, lahko pa tudi dlje, če tako zahteva vsebina komunikacije. Pridobljeni podatki se izbrišejo po zaključeni komunikaciji s posameznikom oziroma kasneje, če tako zahteva vsebina komunikacije.

Soglasje za obdelavo osebnih podatkov za potrebe prijave osebe, ki biva v nastanitvenem obratu, in vodenja knjige gostov je podano s predložitvijo osebnega dokumenta posameznika na vpogled. Pridobljeni podatki se hranijo do konca tekočega koledarskega leta in še naslednje eno (1) koledarsko leto (https://www.ip-rs.si/vop/caz-hrambe-op-v-evidenci-hotelskih-gostov-3064/). Po preteku tega obdobja se knjiga gostov v elektronski obliki izbriše, knjiga gostov v elektronski obliki pa uniči.

Vaše pravice

V skladu z določili Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) imate pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov, pravico do popravka, pravico do izbrisa, pravico do prenosljivosti, pravico zahtevati omejitev obdelave osebnih podatkov in pravico do ugovora.

Pri uveljavljanju vseh vaših pravic ali pri pridobivanju dodatnih informacij oddajte vlogo po navadni pošti na naslov: Sweet Stay, Polonca Gašperič s.p., Cesta na Brdo 2, SI-1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na e-naslov: polona@sweetstay-apartments.com. Vašo vlogo bomo obravnavali in nanjo odgovorili v skladu z GDPR.

Če menite, da so kršene vaše pravice ali predpisi o varstvu osebnih podatkov, se lahko pritožite pristojnemu državnemu organu:

Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije (Zaloška 59, 1000 Ljubljana, telefon: 01 230 97 30, faks: 01 230 97 78, e-pošta: gp@ip-rs.si).

Spremljajte nas na Instagramu


@sweetstayapartments