Dvorec Freudenau oziroma Meinlov grad

#Moravske Toplice

Kolesarski ljubitelji kave lahko nekaj nostalgije občutite z obiskom dvorca Freudenau, poimenovanega tudi Meinlov grad. Nahaja se dobrih 30 km iz Moravskih Toplic, v vasi Črnci (občina Apače). Njegova zgodovina sega v 13. stoletje, ko naj bi na istem mestu stal strelski dvorec, sedanja podoba pa izvira iz 17. stoletja.

Kot o številnih drugih dvorcih in gradovih, ljudje tudi o Meinlovem gradu vedo povedati, da naj bi imel skrivne podzemne rove, s katerimi naj bi bil grad povezan celo z avstrijsko stranjo. Vendar pa za omenjene zgodbe nikoli niso našli dokazov. 

Lastništvo dvorca se je v preteklosti večkrat spremenilo, v 20. stoletju pa je prešel v last Juliusa Meinla II., ki je bil velik trgovec s kavo, uvažal pa je tudi čaj. Imel je celo lastno pražarno kave in z njo preskrboval velik del avsto-ogrske monarhije. Leta 1909 je v Črncih kupil posestvo. Za tisti čas je bil napredno razmišljujoč in dober gospodar (na njegovih posestvih so polja obdelovali s traktorji), zato so ga domačini imeli radi. Mnogi med njimi so na posestvu dobili delo, po Meinlovi zaslugi pa so ti kraji zgodaj dobili tudi elektriko. Njegov znameniti »zamorček« na embalaži za kavo naj bi izviral prav iz imena kraja Črnci. Meinl je dvorec zapustil med nemško okupacijo leta 1941, saj je bila njegova žena judovskega rodu. Po vojni je bil v njem med drugim tudi kmetijski kombinat. 

Dvorec ima danes zasebnega lastnika, ki pa svojih investicijskih načrtov zaradi dolgo trajajočega procesa denacionalizacije ni uresničil. Tako stavba in okolica bolj kot ne propadajo, dosedanje prodaje pa niso bile uspešne. 

Velika spodbuda je leta 2020 izdelana strokovna zaključna naloga na Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru z naslovom Prenova dvorca Freudenau v Črncih pri Apačah, avtorja Matjaža Rožeca. Projekt je zamišljen kot hotelska nastanitev, ki bi bila vsekakor edinstvena poživitev tamkajšnje ponudbe. Obnova dvorca bi prav zagotovo lahko postala ena prepoznavnejših znamenitosti širše okolice o čemer pričajo tudi slike potencialne prenove. 

Viri: https://kraji.eu/slovenija/crnci_dvorec_freudenau_meinlov_grad/slo

Matjaž Rožec; Prenova dvorca Freudenau v Črncih pri Apačah, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru; 2020.

https://dk.um.si/Dokument.php?id=146235

Spremljajte nas na Instagramu


@sweetstayapartments